021 - 71723

MRM

 

یکی از تصویربرداریهای فوق العاده تخصصی MRI از پستان است که جهت بررسی مشکلات این ناحیه با دقت بسیار بالا (در حد 1mm) انجام میشود . در دستگاههائی که دارای این فن آوری نبودند بدلیل عدم استفاده از کویل 8 کاناله در بعضی مکانها (Spair) دچار بهم ریختگی تصاویر بدلیل عدم توان در نگهداری و یکنواختی میدان بودیم که این مشکل در این مرکز برطرف گردیده است .

ضمنا در حال حاضر تنها مرکزی که میتواند تصاویر را جهت Biopsy پزشک شبکه بندی نموده و نیز Spectroscopy (شناسائی عناصر تشکیل دهنده توده ) نماید مرکز MRI ولیعصر(عج) می باشد.

 

 نمونه تصاویر