021 - 71723

T2 Maping (Cartigram)

 

برای اولین بار در ایران این مرکز با دارا بودن کویل 8 کانالهknee high resolation و فن آوری mappingT2 توانائی تصویر برداری از غضروف های سطح مفصلی را امکان پذیر می سازد و در صورت بروز هر گونه تغییرات مفاصل ( DJD ) و استحاله غضروفهایHyalin کاملا قابل تشخیص میباشد .

با استفاده از این روش می توان آسیب های ناشی از استئو آرتریت را در مراحل اولیه و به صورت کاملا غیر تهاجمی و بی ضرر آشکار نموده و تدابیر لازم جهت کند نمودن روند بیماری را به کار بست .

 

 نمونه تصاویر