021 - 71723

MRI Orthopedic

 

Mri به عنوان وسیله بررسی قدرتمندی در سیستم استخوانی-عضلانی و تاندونی به کار میرود. شاید بتوان بیان نمود که به همان میزان که رادیولوژی های ساده برای بررسی استخوان ها لازم است . mri در بررسی مفاصل و نسوج نرم و همچنین مغز استخوان جایگاه ویژه ای دارد. هر چند رادیوگرافی های ساده قادر به تشخیص انها نیستند . mri از طریق تورمی که در اثر شکستگی در مغز استخوانو نسوج نرم ایجاد میشود.میتواند این نوع شکستگی ها را به خوبی شناسایی و بررسی نماید.

امتیازات بزرگ mri در بررسی سیستم استخوانی عبارتند از :

نمایش مستقیم مغز استخوان با کیفیت عالی

کیفیت بالا در نمایش نسوج نرم مجاور از جمله عضلات و تاندون ها

عکسبرداری در چند جهت مختلف بدون جابه جا کردن بیمار

به علاوه تومورها و تغییرات ساختمان های داخل مفصلی و انتهای استخوان هادر مجاورت مفاصل با دقت بیشتری در mriقابل بررسی هستند.سرخرگ ها سیاهرگ ها های اندام را نیز میتوان با mra که نوعی تصویر برداری از رگ ها با استفاده از mi است.تحت بررسی قرارداد.از مزیت های دیگر mri در ارتوپدی میتوان به این نکته اشاره نمود.که حتی اعضای که در داخل گچ باشند.نیز با mriقابل بررسی هستند.به شرطی که داخل حلقه تصویربرداری coilقرار گیرند.حلقه یا کویل دستگاهی است که به دور سر تنه اندام ها بسته شدهو همراه ان بیمار به داخل کانال میرود.در واقع وظیفه کویل ارسال امواج رادیویی گرفتن سیگنال از اندام مورد نظروارسال ان سیگنال ها به پردازشگره جهت به تصویر کشیدن عضو تحت تصویر برداری است باید یاد اور شد که در بعضی دستگاها میتوان حرکات مفاصل را نیز کنترل نمود اسکوپی حرکات.

امادگی های پیش از انجام mri در اندام ها و مفاصل

امادگی های عمومی و اختصاصی

انجام mri در زمان خونریزی فعال از اندام ها مناسب نیست لذا در صورت خونریزی فعال ابتدا باید ان را بند اورد به مبادرت به انجام mri نمود.

اگر اندام باند پیچی شده است و یا از باند کشی بروی مفاصل استفاده شده است باید گیره فلزی باند را قبل mri باز کرد.

قبل از ورود به اتاق mri ادرار خود را تخلیه نمایید.

در صورت داشتن سوند لوله ادرا حتما موضوع را به کارشناس mriاطلاع دهید.

تا زمانی که هر گونه اتل فلزی به اندام های شما وصل است نبایدبه اتاق mri داخل شوید.

رایوگرافی های سادهرا برای تفسیر بهتر تصاویر mri در اختیار رادیولوژیست قرار دهید.

انجام mri با پروتز های فلزی که بعد سالهای 1992-1993میلادی کار گذاشته شده اند اشکالی ندارد.

 

نمونه تصاویر