021 - 71723

MRA Brain & MRV Brain

 

گرافی یک آزمون پزشکی نسبتاً تهاجمی است که به پزشکان جهت تشخیص و درمان بعضی از موارد پزشکی کمک می کند.

آنژیوگرافی یکی از سه روش تصویر برداری است که در بعضی مواقع با استفاده از یک ماده ی کنتراست (ماده ی حاجب )تصاویری از عروق خونی اصلی سراسر بدن ارائه می دهد.

آنژیوگرافی به روش های زیراجرا می گردد :

1_ اشعه X با استفاده از کاتترها (کاتتریسم آنژیوگرافی)

2- توموگرافی کامپیوتری (CT)

3- تصویر برداری تشدید مغناطیسی (MRI)

در آنژیوگرافی تشدید معناطیسی (MRA) ؛یک میدان مغناطیسی قوی ، امواج رادیویی و یک کامپیوتر درپیوند با هم تصاویر با جزئیات بالا را به دست می دهند. در MR آنژیوگرافی اشعه X بکار نمی رود. این روش ممکن است با ویا بدون ماده حاجب انجام شود.ماده حاجب مورد استفاده تزریقی و از راه ورید بازو می باشد.

رخی از موارد کاربرد معمول این روش کدامند؟

MR آنژیوگرافی برای تصویربرداری عروق خونی در نواحی کلیدی بدن شامل: مغز، کلیه ها ، لگن ، ساق پاها ،ریه ها ،قلب ،گردن و شکم بکار می رود.

پزشکان در موارد زیر از این روش استفاده می کنند:

1- برای مشخص کردن بیماری و آنوریسم در آئورت سینه ای و شکمی یا دیگر عروق اصلی 

2- برای نمایاندن بیماری آرترواسکلروزیس (تصلب شرائین ) در شریان کاروتید گردن که جریان خون را به مغز محدود کرده و باعث سکته مغزی می گردد.

3- برای مشخص کردن یک آنوریسم کوچک یا ناهنجاری شریانی - وریدی داخل مغز

4- برای مشخص کردن بیمار آترواسکلروتیکی که شریانهای ساق پا را تنگ کرده و کمک در مواردی که به تداخلات داخل عروقی مانند جراحی می انجامد .

5- مشخص کردن بیماری در شریان کلیوی یا مشاهده جریان خون در جهت کمک به پیوند کلیه

6- راهنمائی کردن جراحان جهت ترمیم عروق خونی صدمه دیده از قبیل ایمپلنت و یا ارزیابی یک استنت

7- مشخص کردن صدمه حتی در یکی از شریانهای بی شمار گردن ، قفسه سینه ، شکم و لگن و یا اندامهای انتهائی بدن (مانند دست و پا) در بیماران ترومائی

8- ارزیابی جزئیات تغذیه شریانی یک تومور قبل از عمل جراحی و یا برآورد روش های پزشکی دیگر شامل؛ chemoembolization(انسداد رگ با استفاده از یک ماده شیمیائی ) یا رادیوتراپی داخلی(براکی تراپی)

9- مشخص کردن انقطاع و انشعابهای آئورت سینه ای و شکمی و دیگر شاخه های اصلی آن

10- نشان دادن وسعت و شدت آترواسکلروزیس در شرائین کرونری

11- بعنوان کمک وطرح ریزی قبل از یک عمل جراحی مانند عمل بای پس کرونری

12- نمونه خونی از وریدهای مشخصی از بدن برای نشان دادن بیماریهای غدد داخلی

13- تصویر برداری از شریانهای ریوی برای نشان دادن آمبولی ( لخته های خونی با منشاء وریدهای ساق پا)

14- غربالگری اشخاصی که دچار بیماری شریانی هستند مخصوصا" بیمارانی که سابقه ی فامیلی بیماری یا اختلالات شریانی دارند.

من چگونه باید برای این آزمون آماده گردم ؟

- ممکن است از شما خواسته شود یک لباس مخصوص(گان) در طول این آزمون بپوشید و یا اگر لباس شما بطور مناسب گشاد و هیچ دگمه و اشیاء فلزی نداشته باشد به شما اجازه داده می شود که لباس خودتان را داشته باشید

 

نمونه تصاویر