021 - 71723

ویلسون      تاریخ آپلود : 1397/02/31

بیماری ویلسون Wilson’s disease يا دژنرسانس هپاتولانتيکولر hepatolenticular degeneration يک نابساماني‌ اتوزومي مغلوب و نادر است

ادامه مطلب...

پاپیلوما      تاریخ آپلود : 1397/01/31

پاپیلوما ویروس انسانی تناسلی که بیماری HPV نامیده می شود، شایع ترین عفونت انتقال یابنده از راه جنسی (STI) است

ادامه مطلب...

بیماری پسوریازیس      تاریخ آپلود : 1396/12/28

بیماری پسوریازیس یا داءالصَدَف، نوعی بیماری پوستی مزمن و خودایمنی است.

ادامه مطلب...

فارنژیت      تاریخ آپلود : 1396/11/30

فارنژیت ( pharyngitis) به التهاب و عفونت ناحیه حلق و لوزه ها فارنژیت گفته میشود.

ادامه مطلب...

ریفلاکس حنجره و حلق      تاریخ آپلود : 1396/10/30

ریفلاکس حنجره و حلق مشابه با وضعیت دیگری است که از محتوای معده ناشی می شود که به بالا می اید.

ادامه مطلب...