021 - 71723

بیماری عروق کرونر       تاریخ آپلود : 1396/04/31

 بیماری های عروق کرونر قلب در اکثر کشورهای صنعتی، نخستین علت مرگ را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب...

بیماری کاوازاکی      تاریخ آپلود : 1396/03/31

 بیماری کاوازکی نوعی بیماری است که پوست، دهان و گره های لنفاوی را درگیر می کند و اغلب در میان کودکان زیر ۵ سال مشاهده می شود.

ادامه مطلب...

بیماری میاستنی گراو      تاریخ آپلود : 1396/02/31

در بیماری میاستنی گراو، ماهیچه ها به سرعت خسته و ضعیف میشوند.

ادامه مطلب...

بیماری فاویسم       تاریخ آپلود : 1396/01/31

 فاویسم که به بیماری باقلایی معروف است.

ادامه مطلب...

بیماری کروتزفلد جاکوب      تاریخ آپلود : 1396/01/15

 بیماری کروتزفلد جاکوب نوعی بیماری عصبی است که منجر به زوال عقل می شود و در حال حاضر هیچ راه درمانی ندارد.

ادامه مطلب...