021 - 71723

بیماری طحال        تاریخ آپلود : 1395/10/15

طحال یک ارگان مهم است، ولی برای بقای انسان حیاتی نیست و می توان بدون طحال زندگی کرد.

ادامه مطلب...

بیماری هيدروپس آندولنف         تاریخ آپلود : 1395/09/30

بيماري منيير كه هيدروپس آندولنف نيز ناميده مي شود، اختلال در گوش داخلي است.

ادامه مطلب...

بیماری نقرس         تاریخ آپلود : 1395/09/15

نقرس یکی از انواع بیماری های روماتیسمی است که ناشی از تجمع بلورهای اسید اوریک در مفاصل است.

ادامه مطلب...

بیماری شیزوفرنی         تاریخ آپلود : 1395/08/30

 اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی یا روان گسیختگی یک بیماری روانی حاد است که باعث تغییر در ادراک، افکار و رفتار بیمار می شود.

ادامه مطلب...

بیماری سلیاک             تاریخ آپلود : 1395/08/15

 بیماری سلیاک، نوعی بیماری گوارشی است که به پرزهای روده کوچک آسیب می‌رساند و سبب اختلال در جذب مواد مغذی می‌شود.

ادامه مطلب...