021 - 71723

بیماری نقرس         تاریخ آپلود : 1395/09/15

نقرس یکی از انواع بیماری های روماتیسمی است که ناشی از تجمع بلورهای اسید اوریک در مفاصل است.

ادامه مطلب...

بیماری شیزوفرنی         تاریخ آپلود : 1395/08/30

 اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی یا روان گسیختگی یک بیماری روانی حاد است که باعث تغییر در ادراک، افکار و رفتار بیمار می شود.

ادامه مطلب...

بیماری سلیاک             تاریخ آپلود : 1395/08/15

 بیماری سلیاک، نوعی بیماری گوارشی است که به پرزهای روده کوچک آسیب می‌رساند و سبب اختلال در جذب مواد مغذی می‌شود.

ادامه مطلب...

بیماری مانیا        تاریخ آپلود : 1395/07/30

بیماری دوقطبی نام گویاتری برای این بیماری است و ماهیت اختلال را بهتر مشخص می کند.

ادامه مطلب...

بیماری لیکن پلان        تاریخ آپلود : 1395/07/15

 لیكن پلان یك بثور پوستی مزمن كه مسری یا سرطانی نیست .

ادامه مطلب...