021 - 71723

بیماری لایم             تاریخ آپلود : 1395/06/31

یک بیماری ناشایع است که برگرفته از یک اختلال التهابی می باشد.

ادامه مطلب...

اپیدرمولیز بولوسا             تاریخ آپلود : 1395/06/15 

بیماری «ای‌بی» یک نوع بیماری پوستی است.

ادامه مطلب...

آب مرواید             تاریخ آپلود : 1395/05/31

آب مرواريد عبارت است از كدر شدن عدسي چشم كه بصورت طبيعي شفاف است.

ادامه مطلب...

بیماری کلیه           تاریخ آپلود : 1395/05/15

 کلیه ها ضایعات سمی را که از نابودی سلول های بدن و هضم مواد خوراکی ایجاد می‌شوند، از بدن خارج می‌کنند.

ادامه مطلب...

بیماری تروئید           تاریخ آپلود : 1395/03/31

پرکاری و کم کاری تروئید

ادامه مطلب...