021 - 71723

بیماری زونا           تاریخ آپلود : 1395/03/15

آبله مرغان یک عفونت شدیدا مسری است که علامت و مشخصه آن ضایعات پوستی (بثورات وزیکولی varicella zouster) می‌باشد.

ادامه مطلب...

بیماری کرون            تاریخ آپلود : 1395/02/31

کرون یک بیماری التهابی روده است که در آن آسیب‌های التهابی در دیواره‌ی روده ایجاد می‌شود.

ادامه مطلب...

آسم            تاریخ آپلود : 1395/02/15

آسم عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مکرر خس‌خس‌ و تنگی‌ نفس‌. . 

ادامه مطلب...

سینوسهای پارانازال           تاریخ آپلود : 1395/01/31

سینوسهای پارانازال ( مجاور بینی )، حفراتی پر از هوا در ضخامت استخوان های سر و صورت در دو طرف بینی می باشند

ادامه مطلب...

فیبرومیالژیا           تاریخ آپلود : 1395/01/15

فیبرومیالژی یک بیماری مزمن است که با ، درد غیر قابل توضیح در عضلات و مفاصل همراه است.

ادامه مطلب...