021 - 71723

بیماری کلیه           تاریخ آپلود : 1395/05/15

 کلیه ها ضایعات سمی را که از نابودی سلول های بدن و هضم مواد خوراکی ایجاد می‌شوند، از بدن خارج می‌کنند.

ادامه مطلب...

بیماری تروئید           تاریخ آپلود : 1395/03/31

پرکاری و کم کاری تروئید

ادامه مطلب...

بیماری زونا           تاریخ آپلود : 1395/03/15

آبله مرغان یک عفونت شدیدا مسری است که علامت و مشخصه آن ضایعات پوستی (بثورات وزیکولی varicella zouster) می‌باشد.

ادامه مطلب...

بیماری کرون            تاریخ آپلود : 1395/02/31

کرون یک بیماری التهابی روده است که در آن آسیب‌های التهابی در دیواره‌ی روده ایجاد می‌شود.

ادامه مطلب...

آسم            تاریخ آپلود : 1395/02/15

آسم عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مکرر خس‌خس‌ و تنگی‌ نفس‌. . 

ادامه مطلب...