021 - 71723

بیماری فشارخون      تاریخ آپلود : 1396/07/30

فشار خون بیماری است که هیچ علامتی ندارد و از طریق معاینات دوره ای می توان به آن پی برد.

ادامه مطلب...

بیماری ذات الریه      تاریخ آپلود : 1396/06/31

ذات الریه یک عفونت در یک یا هر دو ریه  است .

ادامه مطلب...

بیماری جوع      تاریخ آپلود : 1396/05/31

این بیماری با افراط در غذا خوردن بروز می‌کند که طی آن فرد مقدار بسیار زیادی غذا را بدون اینکه بتواند خود را کنترل کند، می‌خورد.

ادامه مطلب...

بیماری عروق کرونر       تاریخ آپلود : 1396/04/31

 بیماری های عروق کرونر قلب در اکثر کشورهای صنعتی، نخستین علت مرگ را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب...

بیماری کاوازاکی      تاریخ آپلود : 1396/03/31

 بیماری کاوازکی نوعی بیماری است که پوست، دهان و گره های لنفاوی را درگیر می کند و اغلب در میان کودکان زیر ۵ سال مشاهده می شود.

ادامه مطلب...