021 - 71723

بیماری اس ام ای      تاریخ آپلود : 1396/09/30

 بیماری اس ام ای به لاتین sma مخفف spinal muscular atrophy می‌باشد

ادامه مطلب...

بیماری نورپاتی      تاریخ آپلود : 1396/08/30

 نـوروپاتی نـوعی اختـلال عـصبـی اسـت کـه بـر روی مـیـزان حساسیت و تحریک پذیری اعصاب دست و پا تاثیر میگذارد.

ادامه مطلب...

بیماری فشارخون      تاریخ آپلود : 1396/07/30

فشار خون بیماری است که هیچ علامتی ندارد و از طریق معاینات دوره ای می توان به آن پی برد.

ادامه مطلب...

بیماری ذات الریه      تاریخ آپلود : 1396/06/31

ذات الریه یک عفونت در یک یا هر دو ریه  است .

ادامه مطلب...

بیماری جوع      تاریخ آپلود : 1396/05/31

این بیماری با افراط در غذا خوردن بروز می‌کند که طی آن فرد مقدار بسیار زیادی غذا را بدون اینکه بتواند خود را کنترل کند، می‌خورد.

ادامه مطلب...