021 - 71723

 

1. کلیه سوابق قبلی نظیر سیتی اسکن MRI عکس های رادیولوژی.تصاویر پزشکی هسته ای و جواب پاتولوژی را به همراه بیاورید.

2. در صورت وجود داشتن موارد ممنوع شی ء فلزی پلاتین ترکش گیره جراحی، استنت، شنت مغز،.قبل از ورود به محوطه حتما کارشناس مربوطه مطلع سازید.

3. تمامی سعی بر این است که تصویر برداری از شما در زمان تعیین شده انجام شود.ولی ممکن است عواملی از قبیل قطع موقت برق، اشکالات موقت دستگاه و مراجعه بیماران اورژانسی گاهی زمان MRI شما را به تاخیر میاندازد.لذا خونسردی خود را حفظ نموده و وسایلی مانند مجله جدول اینترنت را برای مشغول کردن حتما همراه داشته باشید.

3. در موارد انجام MRI با ماده کنتراست هر نوع سابقه حساسیت غذایی دارویی فصلی و... را به پزشک مربوطه اطلاع دهید در ضمن بهتر است که حداقل 4ساعت ناشتا باشید.

4. انجام MRI هیچ دردی ندارد لذا بیحرکت آرام باشید زیرا حرکات اضافی شما موجب خرابی تصاویر خواهد شد از حرکت تخت و صدای دستگاه هراسی نداشته باشید .

5. کارشناس رادیولوژی مواظب شماست و تمام حالات شما را به متخصص رادیولوژی گزارش میکند.لذا آسوده خاطر و بی حرکت باشید.ضمنا رادیولوژیست مربوطه در اتاق دیگر از طریق نمایشگر مخصوصی تصاویرشما را تحت نظر دارد.(شما با تصویر صدا آیینه و دوربین مداربسته مراقبت میشوید.

6. در صورت درخواست پزشک معالج برای انجام MRI با کنتراست.امپول مخصوص ماده حاجب MRI حاوی گادولنیوم در روی تخت به شما تزریق میشود.در صورت بروز هرگونه ناراحتی پس از تزریق ماده حاجب کارشناس رادیولوژی را در جریان بگذارید.

7. در برخی از موارد از شما خواسته میشود تا برای چند ثانیه کوتاه نفس خود را حبس نمایید.

8. برای انجام mri یک لباس پارچه ای راحت به شما داده میشود ان را بپوشید و داخل دستگاه مگنت بروید.