021 - 71723

عده کمی از افراد در صورت قرار گیری در مکان های تنگ مثل کانال دستگاه دچار ترس اضطراب و تپش قلب میشوند. راه های مختلفی وجود دارد که به جهت اهمیت خاصی که دارد به صورت کامل مورد بحث قرار میگیرد.

 

قبل از انجام ازمون این نوشتار را به طور کامل مطالعه نمایید. یقینا شناخت کاملی از ام ار ای و نحوه انجام ان به دست میاورید در ارامش شما و همکاری بیشترتان در زمان انجام ازمون موثر خواهد بود.
با کارشناس دستگاه ام ار ای صحبت کنید. توضیحات او شمارو قانع کند. که خطری متوجه شما نیست بعلاوه او به شما اطمینان خواهد داد که شما را تحت نظر داردو در صورت هر مسئله ای میتوانید از داخل کانال با او مکالمه نمائید.""از طریق زنگ.تکمه فشاری.صدا .تصویر در ایینه.و تصویر از دوربین و تلویزیون.

استفاده از نور کافی در داخل کانال میتواند شمارا ارام کند.

با پبنبه یا گوشی های شنا میتوانید سوراخ خارجی گوش تان را بسته و یا حتی با هدفون.موزیک گوش کنید.

دکمه ای در دست شما قرار میگیرد.که در هر لحظه که نیاز بود میتوانید با فشار دادن ان با کارشناس دستگاه تماس برقرار نمایید.

در برخی مواقع و پس از هماهنگی با کارشناس دستگاه میتوانید به جای وارد شدن با سر با پا وارد کانال مگنت شوید. باید توجه داشته باشید که روش در برخی ار انواع تصویر برداری های ام ار ای امکان پذیر نیست.

ابزارهایی که جهت بستن چشم ها در هنگام خواب در هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد میتواند سودمند باشد.این ابزار را از کارشناس مربوطه درخواست نمایید.

قبل از اغاز تصویر برداری چند نفیس عمیق کشیده و در حین ام ار ای نفس های ارام و معمولی بکشید.به نحوی که مزاحم تصویر برداری نشود.

پس از مشورت با کارشناس دستگاه بخواهیدتا با رعایت تمامی نکات لازم یکی از همراهان در کنار تخت شما بنشیند مواظب شما باشد.در صورت امکان.

روز قبل از تصویر برداری یک جعبه مقوایی را به اندازه سرتان تهیه نموده یه طرف ان را سوراخ نمایید ودر حالی که منزلهستید دراز کشیده و ان روی سرتان بکشید وفرض کنید داخل مگنت هستید.شرایط داخل کانال هم بهمین سادگی است.

با انجام این مراحل قطعا شما شجاعت خاصی یافته و به راحتی فضای داخل دستگاه را تحمل خواهید نمود.