لوگو مرکز جامع تصویربرداری ولیعصر

خدمات مرکز جامع تصویربرداری ولیعصر

خدمات تخصصی ام آر آی (MRI)

خدمات عمومی ام آر آی (MRI)

سی تی اسکن (CT Scan)

رادیوگرافی (X-Ray)

سونوگرافی (Sonography)

تست تراکم استخوان (BMD)