لوگو مرکز جامع تصویربرداری ولیعصر

خدمات عمومی ام ار ای (MRI)

ام ار انژیوگرافی از شریان ها و ام ار ونوگرافی بررسی وریدهای مغزی

ام ار ای ارتوپدی (MRI Orthopedic)

ام ار ای از مغز و ستون فقرات