021 - 71723
  • وقت دهی تلفنی سریع، آسان
  • مجهز به دستگاه GE OPEN MRI بدون محدودیت وزن
  • مجهز به جدیدترین دستگاه GE MRI 1.5T با کویل های 8 کاناله
  • با اطمینان درمان کنید Cure with trust
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4