لوگو مرکز جامع تصویربرداری ولیعصر
تحریک مغناطیسی مغز (TMS) چیست؟

تحریک مغناطیسی مغز (TMS) چیست؟

تحریک مغناطیسی مغز، به انگلیسی Transcranial magnetic stimulation (TMS)، یک روش درمانی است که از میدان مغناطیسی و الکتریکی برای تأثیرگذاری بر فعالیت مغز استفاده می‌کند. در واقع می‌تواند افسردگی، اختلال وسواس فکری اجباری و سایر بیماری‌های مرتبط با مغز را درمان کند....