تحریک مغناطیسی مغز یک درمان غیرتهاجمی است که از امواج مغناطیسی برای تأثیرگذاری بر فعالیت الکتریکی طبیعی مغز استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید